logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginData VLP ke stažení PDF Tisk Email

Tato stránka poskytuje ke stažení seznam všech registrovaných VLP, jejich vlastností a souvisejících vazeb a číselníků prostřednictvím jednotlivých soborů ve formátu CSV v kódování UTF-8 (textový formát Comma Separated Values editovatelný např. prostřednictvím aplikace MS Excel apod.). Soubory obsahují veškerá data využívaná k vyhledávání a zobrazení informací o aktuálně registrovaných VLP na těchto webových stránkách zde.

 

Seznam přípravků - pd_preparation.csv

drug_form Léková forma
strength Síla
units Jednotky
registration_date Datum registrace
registration_number Číslo registrace
verdict_holder Držitel rozhodnutí
pharmatherapeutic_group Farmakoterapeutická skupina
narcotic Omamné a psychotropní látky
opl_vydej Recept nebo žádanka s modrým pruhem
protection_period Ochranná lhůta
indication_restriction Indikační omezení
department Odbor
spc SPC
pi ID Příbalové Informace
r_modify_date Datum poslední změny
procedure_type Typ postupu
preparation_id ID přípravku
name Název
pi_ext PI přípona
pi_modify_date Poslední změna PI
spc_ext SPC přípona
spc_modify_date Poslední změna SPC
pharmatherapeutic_group_first_lvl Farmakoterapeutická skupina


Seznam vazeb ATC kódů - pd_preparation_atc.csv

atc_code ATC kód
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Seznam balení přípravků - pd_preparation_package.csv

package_code Kód balení
package_size Velikost balení
package_size_amount Množství
package_size_count Počet
package_size_units Jednotky
inner_case_type Vnitřní obal
package_case_type Druh obalu
package_case_material Materiál
package_state Identifikace kódu
package_issue_class Výdej
package_eu_code Čislo EU
package_applicator Aplikátor
package_assign_date Datum zavední kódu
package_comment Poznámka
package_invalid_date Datum zneplatnění
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Seznam vazeb obchranných lhůt - pd_preparation_pp.csv

pp_target_tribe Druh zvířete
pp_period_unit Jednotka doby
pp_period Doba
pp_notice Upozornění OL
pp_commodity Tkáň/komodita
pp_comment Poznámka
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Seznam vazeb léčivých látek - pd_preparation_substance.csv

medicinal_substance Léčivá látka
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Seznam vazeb druhů zvířat - pd_preparation_tribe.csv

target_tribe Druh zvířete
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Číselník Druhy obalu - pdc_case_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Tkáň-Komodita - pdc_commodity.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Státy - pdc_country.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Léková forma - pdc_drug_form.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Držitelé - pdc_holder.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
phone Telefon
fax Fax
email Email
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
country Země


Číselník Veterináři - pdc_veterinary.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
countryZemě
reg_number_kvl
Registrační číslo


Číselník Klasifikace přípravku pro výdej - pdc_issue_classification.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
recipe Na předpis


Číselník Materiály - pdc_material.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Zařazení OPL - pdc_opl_category.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Kód balení - pdc_package_code.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Farmakoterapeutické skupiny - pdc_pharmatherapeutic_group.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
for_search Hlavní skupina k vyhledávání


Číselník Upozornění OL - pdc_pp_notice.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Typ postupu - pdc_procedure_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Látky - pdc_substance.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
form Forma
medicinal Látka
subsidiary Pomocná látka


Číselník Cílové druhy zvířat - pdc_target_tribe.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
parent_key Datum expirace záznamu
target_tribe_web Druh zvířete
non_food Nepotravinové
esvac_id ID jednotky


Číselník Jednotky období - pdc_time_unit.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Jednotky - pdc_units.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
 

Seznam výjimek - reg_exception.csv

registration_date Datum registrace
registration_number Číslo registrace
verdict_holder Držitel rozhodnutí
drug_formLéková forma
strengthSíla
unitsJednotky
preparation_id ID přípravku
name Název
 
 
package_code Kód balení
package_size_amount Množství
package_size_count Počet
package_size_units Jednotky
package_case_material Materiál
package_issue_class Výdej
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku
 
 
medicinal_substance Léčivá látka
medicinal_substance_apLéčivá látka
medicinal_substance_amountMnožství léčivé látky
medicinal_substance_qoOperátor pro množství léčivé látky
medicinal_substance_amnt2Množství léčivé látky
medicinal_substance_unitsJednotky léčivé látky
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku