logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginData VLP ke stažení PDF Tisk Email
Seznam přípravků - pd_preparation.csv
"drug_form";"strength";"units";"registration_date";"registration_number";"verdict_holder";
"pharmatherapeutic_group";"narcotic";"opl_vydej";"protection_period";
"indication_restriction";"department";"spc";"pi";"r_modify_date";"procedure_type";"preparation_id";
"name";"pi_ext";"pi_modify_date";"spc_ext";"spc_modify_date";"pharmatherapeutic_group_first_lvl"

"Léková forma";"Síla";"Jednotky";"Datum registrace";"Číslo registrace";"Držitel rozhodnutí";
"Farmakoterapeutická skupina";"Omamné a psychotropní látky";"Recept nebo žádanka s modrým pruhem";"Ochranná lhůta";
"Indikační omezení";"Odbor";"SPC";"ID Příbalové Informace";"Datum poslední změny";"Typ postupu";"ID přípravku";
"Název";"PI přípona";"Poslední změna PI"

Seznam vazeb ATC kódů - pd_preparation_atc.csv
"atc_code";"index";"preparation_id"
"ATC kód";"Index záznamu";"ID přípravku"

Seznam balení přípravků - pd_preparation_package.csv
"package_code";"package_size";"package_size_amount";"package_size_count";"package_size_units";"inner_case_type";
"package_case_type";"package_case_material";"package_state";"package_issue_class";"package_eu_code";"package_applicator";
"package_assign_date";"package_comment";"package_invalid_date";"index";"preparation_id"

"Kód balení";"Velikost balení";"Množství";"Počet";"Jednotky";"Vnitřní obal";
"Druh obalu";"Materiál";"Identifikace kódu";"Výdej";"Čislo EU";"Aplikátor";
"Datum zavední kódu";"Poznámka";"Datum zneplatnění";"Index záznamu";"ID přípravku"

Seznam vazeb obchranných lhůt - pd_preparation_pp.csv
"pp_target_tribe";"pp_period_unit";"pp_period";"pp_notice";"pp_commodity";"pp_comment";"index";"preparation_id"
"Druh zvířete";"Jednotka doby";"Doba";"Upozornění OL";"Tkáň/komodita";"Poznámka";"Index záznamu";"ID přípravku"

Seznam vazeb léčivých látek - pd_preparation_substance.csv
"medicinal_substance";"index";"preparation_id"
"Léčivá látka";"Index záznamu";"ID přípravku"

Seznam vazeb druhů zvířat - pd_preparation_tribe.csv
"target_tribe";"index";"preparation_id"
"Druh zvířete";"Index záznamu";"ID přípravku"

Číselník obalů - pdc_case_type.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník komodit - pdc_commodity.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník zemí - pdc_country.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník lékových forem - pdc_drug_form.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník držitelů rozhodnutí - pdc_holder.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date";"phone";"fax";"email";"street";"city";"zip_code";"country"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny";"Telefon";"Fax";"Email";"Ulice";"Město";"PSČ";"Země"

Číselník výdejů - pdc_issue_classification.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date";"recipe"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny";"Na předpis"

Číselník materiálů balení - pdc_material.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník zařazení OPL - pdc_opl_category.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník kódu balení - pdc_package_code.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník farmakoterapeutických skupin - pdc_pharmatherapeutic_group.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date";"for_search"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny";"Hlavní skupina k vyhledávání"

Číselník ochranných lhůt - pdc_pp_notice.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník registračních postupů - pdc_procedure_type.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník léčivých látek - pdc_substance.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date";"form";"medicinal";"subsidiary"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny";"Forma";"Látka";"Pomocná látka"

Číselník druhů zvířat - pdc_target_tribe.csv
"id_key";"object_name";"parent_key";"target_tribe_web";"non_food";"esvac_id"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Druh zvířete";"Nepotravinové";"ID jednotky"

Číselník časových jednotek - pdc_time_unit.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"

Číselník jednotek - pdc_units.csv
"id_key";"object_name";"expired_date";"r_modify_date"
"ID řádku";"Název objektu";"Datum expirace záznamu";"Datum poslední změny"