logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

 

 Hlášení NÚ

 

Implementace 2019

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginData VP ke stažení PDF Tisk Email

Tato stránka poskytuje ke stažení seznam všech registrovaných VP, jejich vlastností a souvisejících vazeb a číselníků prostřednictvím jednotlivých soborů ve formátu CSV v kódování UTF-8 (textový formát Comma Separated Values editovatelný např. prostřednictvím aplikace MS Excel apod.). Soubory obsahují veškerá data využívaná k vyhledávání a zobrazení informací o aktuálně schválených VP na těchto webových stránkách zde.

 

Seznam přípravků - reg_vp.csv

drug_form Léková forma
strength Síla
units Jednotky
registration_date Datum registrace
verdict_holder Držitel rozhodnutí
indication_restriction Indikační omezení
pi ID Příbalové Informace
pi_covers PI = Obaly
r_modify_date Datum poslední změny
registration_numberRegistrační číslo
boundary_preparationHraniční přípravek
launch_countryZemě uvedení do oběhu
launch_euByl již uveden do oběhu v EU
launch_eu_not Nebyl ještě uveden do oběhu v EU
pp_definedOchranná lhůta
preparation_subtypePodskupina přípravku
preparation_typeTyp přípravku
procedure_type Typ postupu
preparation_id ID přípravku
name Název
pi_ext PI přípona
pi_modify_date Poslední změna PI
pi_covers_ext PI = Obaly přípona
pi_covers_modify_date

Poslední změna PI = Obaly

 

Seznam vazeb zemí uvádění do oběhu - reg_vp_launch_country.csv

launch_country Země uvedení do oběhu
indexIndex záznamu
preparation_idID přípravku
 
package_size Velikost balení
package_size_amount Množství
package_size_count Počet
package_size_units Jednotky
package_case_material Materiál
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Seznam vazeb ochranných lhůt - reg_vp_pp.csv

pp_notice Upozornění OL
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku
 
medicinal_substance Léčivá látka
medicinal_substance_unitsLéčivá látka - jednotky
medicinal_substance_amountLéčivá látka - množství
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku
 

Seznam vazeb druhů zvířat - reg_vp_tribe.csv

target_tribe Druh zvířete
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Číselník Stav schvalování - regc_vp_approving_status.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Léková forma -
regc_vp_drug_form.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny

Číselník Držitel rozhodnutí - regc_vp_holder.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
phone Telefon
fax Fax
email Email
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
country Země

Číselník Ochranná lhůta - regc_vp_pp.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Stav žádosti -
regc_vp_proceeding_status.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Typ žádosti -
regc_vp_proceeding_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Výrobce -
regc_vp_producer.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
phone Telefon
fax Fax
email Email
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
country Země


Číselník Skladování - regc_vp_storage.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Látky -
regc_vp_substance.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
form Forma
medicinal Látka
subsidiary Pomocná látka


Číselník Cílové druhy zvířat - regc_vp_target_tribe.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
parent_key ID nadřazené druhu
target_tribe_web Cílový druh zvířat pro web
non_foodNepotravinové

Číselník Typ přípravku - regc_vp_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny