logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare
 
Upozornění na stahování veterinárního léčivého přípravku Banminth Katze 115,3 mg/g perorální pasta pro kočky, č.š. 347643

Informujeme o ztrátě služebního průkazu inspektora č. 31, iniciály LČ, datum ztráty 19.11.2019.

LoginEvidence veterinárních technických prostředků PDF Tisk Email

Evidence VTP

Podle § 3 odst (1) písm u), zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů, se veterinárními technickými prostředky rozumí zařízení, přístroje, pomůcky, materiály nebo jiné předměty nebo výrobky včetně příslušenství, používané samostatně nebo v kombinaci spolu s potřebným programovým vybavením, které jsou určeny k použití u zvířat pro účely prevence, vyšetřování, diagnózy, sledování, léčby nebo zmírnění nemoci, poranění nebo zdravotního postižení, náhrady nebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, anebo kontroly březosti, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v organizmu zvířete nebo na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním metabolizmu, jejichž funkce však může být takovými účinky podpořena; za veterinární technické prostředky se dále považují výrobky, které slouží k označování zvířat a které jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete.

Veterinární technické prostředky (VTP) musí splňovat požadavky zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a dále nařízení vlády č. 179/20054 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky.

V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že požadavky na VTP jsou dále upraveny některými dalšími předpisy, které musí být při posuzováíní shody zohledněny - jde naspříklad o zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Výrobky, které slouží k označování zvířat a které jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete – mikro čipy, musí dále splnit požadavky nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (splnění podmínek stanovených ISO normami) a některé další předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o prostředky, které se aplikují (většinou) subkutánně musí být dále posouzeny vlastnosti bezpečnosti pro zvíře, včetně hlediska mikrobiální čistoty (sterility).

U veterinárních technických prostředků se Ústavem posuzuje jejich vhodnost a bezpečnost pro veterinární použití a evidují se podle § 65, odst (2), písm a) veterinárního zákona a vyhlášky 290/2003 o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů.

Pro evidenci veterinárních prostředků je třeba předložit :

  1. Název veterinárního technického prostředku včetně typu přístroje
  2. Výrobce technického prostředku
  3. Návod k použití
  4. Prohlášení o shodě
Aktualizováno Čtvrtek, 02 Březen 2017 08:56